Dotacje unijne

 

Nasza firma specjalizuje się w pozyskiwaniu dotacji unijnych dla rolnictwa.

 

Przed wstąpieniem Polski do UE pomagaliśmy rolnikom uzyskiwać środki w ramach programu Sapard, od 2005 r. wypełnialiśmy wnioski w ramach SPO, od 2007 roku zajmowaliśmy się dotacjami inwestycyjnymi w ramach PROW 2007-2013, obecnie przygotowujemy się do pośredniczenia w pozyskaniu dotacji w ramach PROW 2014-2020.

 

W szczególności zajmujemy się następującymi działaniami:

• Modernizacja gospodarstw rolnych,
• Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej,
• Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
• Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
• Ułatwianie startu młodym rolnikom.

Wieloletnie doświadczenie w wypełnianiu wniosków pozwala nam uniknąć błędów formalnych, właściwie określić zakres rzeczowo-finansowy inwestycji i skompletować komplet wymaganych załączników.

 

W procesie aplikacyjnym w sposób kompleksowy pomagamy Klientom w uzyskaniu
dotacji:
• w siedzibie Klienta precyzujemy zakres i cel inwestycji,
• zbieramy wymagane dane źródłowe,
• wypełniamy wnioski wraz ze wszystkimi wymaganymi przez ARiMR załącznikami,
• piszemy biznes plan, jeśli jest wymagany,
• w procesie rozpatrywania wniosków jesteśmy w stałym kontakcie z Klientem i ARiMR, jako podmiot uprawniony do kontaktu w imieniu Klienta,
• dostarczamy do ARiMR wszystkie wymagane dokumenty, poprawki i uzupełnienia aż do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

 

Rozliczenie z Klientem jest dwufazowe – druga, ustalona w negocjacjach część prowizji zależy wyłącznie od podpisania umowy o dofinansowanie z ARiMR.

 

W ciągu ostatnich 7 lat pomogliśmy ponad 700 Klientom w pozyskaniu dotacji unijnych z różnych działań na ogólną kwotę ponad 220 milionów PLN. Liczby te świadczą o naszym profesjonalizmie w działaniu.