Finansowanie działalności nierolniczej


W ramach zawartych umów z bankami i firmami leasingowymi świadczymy usługi pośrednictwa w pozyskiwaniu źródeł finansowania również dla wszystkich firm spoza branży rolnej.

 

Specjalizujemy się w sporządzaniu biznes planów, studiów wykonalności, planów naprawczych i innych opracowań dla sektora hotelarskiego, gastronomicznego oraz przedsiębiorstw zajmujących się agroturystyką i świadczeniem usług rekreacyjnych.

 

Pozyskujemy dotacje unijne dla firm spoza rolnictwa w ramach Programu PROW 2014-2020 z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – są to środki przeznaczone na inwestycje rozwojowe dla firm z sektora MŚP, głównie dla tych, które prowadzą działalność w gminach wiejskich.