Finansowanie rolnictwa


Kredyty preferencyjne

 

Pośredniczymy w pozyskiwaniu kredytów preferencyjnych objętych dopłatami ARiMR do oprocentowania.

 

Nasze kompleksowe doradztwo w tym zakresie polega na:
• określeniu, czy Klient kwalifikuje się do danej linii kredytowej,
• weryfikacji zakresu inwestycji pod kątem spełniania wymogów ARiMR dla danej linii kredytowej,
• pomocy w określeniu zakresu i poszczególnych składowych przedsięwzięcia inwestycyjnego celem skoncentrowania się przede wszystkim na tych elementach, które mają dać Klientowi wymierne efekty finansowe w możliwie krótkim czasie,
• napisaniu biznes planu zgodnego z wzorcami i procedurą ARiMR,
• skierowaniu Klienta do tego Banku, który najlepiej odpowiada potrzebom inwestycyjnym, lokalizacji i specyfice działalności Klienta,
• wypełnieniu wniosku kredytowego wraz z wymaganymi przez dany Bank załącznikami,
• pełnej współpracy z Klientem i Bankiem w trakcie rozpatrywania wniosku kredytowego aż do podpisania umowy kredytowej. W ciągu ostatnich 15 lat pomogliśmy ponad 700 Klientom uzyskać kredyty preferencyjne z kilkunastu linii kredytowych na ogólną kwotę ponad 230 milionów PLN – to najlepsze świadectwo naszej operatywności i skuteczności.

 

 

Kredyty komercyjne i pożyczki

 

Pośredniczymy w pozyskiwaniu kredytów komercyjnych i pożyczek przeznaczonych na cele inwestycyjne i obrotowe gospodarstw rolnych.

 

W imieniu Klienta negocjujemy z Bankami warunki kredytowania, w tym:
• rodzaj linii kredytowej dopasowanej do sytuacji Klienta,
• sposób zabezpieczenia spłaty kredytu,
• prowizję za udzielenie kredytu.

Zajmujemy się wszelkimi formalnościami związanymi z przygotowaniem biznes planu, wniosku kredytowego z całą wymaganą dokumentacją, prowadzimy w imieniu Klienta wszelkie sprawy w Banku aż do podpisania umowy kredytowej.

 

W celu jak najlepszej obsługi naszych Klientów współpracujemy ściśle z najlepszymi
bankami wielkopolskimi:

 

SGB-Bank SA

 

Bank Spółdzielczy w Dusznikach  

 

 

Leasing

Pośredniczymy w zawieraniu umów leasingu.

 

Dla właścicieli gospodarstw rolnych, zamierzających szybko sfinansować zakup inwestycyjny proponujemy leasing finansowy – ta forma finansowania pozwala na uniknięcie długotrwałych nieraz procedur bankowych, nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia i jest honorowana przez ARiMR w przypadku inwestycji objętych dotacjami w ramach PROW 2007-2013.

 

Dla firm prowadzących działalność gospodarczą w branży rolnej proponujemy leasing operacyjny – ta forma finansowania jest szybką metodą pozyskania środków, nie obciąża bilansu po stronie pasywów i przy większej wpłacie początkowej umożliwia znaczne obniżenie podstawy opodatkowania.

 

Dla wszystkich podmiotów mających problemy z płynnością finansową proponujemy leasing zwrotny posiadanych maszyn i urządzeń, a także leasing nieruchomości. W celu jak najlepszej obsługi naszych Klientów współpracujemy ściśle z firmami leasingowymi skoncentrowanymi na obsłudze branży rolnej: